Рентгеновата експозиция може да увеличи риска за рак на гърдата01/05/2010
Експозицията на ниски дози рентгенови лъчи по време на мамография, може да увеличи риска за рак на гърдата при високорискови пациентки, които са започнали профилактичен годишен скрининг в по-млада възраст (под 20 години), според доклад, представен на годишния конгрес на Radiological Society of North America (www.rsna.org). Доживотният риск за рак на гърдата при жените е 10%, като при носителство на BRCA1 генна мутация той достига 57%, а при BRCA2 – 49%. При тази група, скринингът за рак на гърдата трябва да започне в по-млада възраст, тъй като те обикновено развиват заболяването през 30-ата или 40-ата година от живота. Данните от мета-анализ от шест проучвания при 9420 жени (средна възраст 45 години) с BRCA1 и BRCA2 генни мутации или фамилна анамнеза за заболяването показаха, че ниските дози радиация (0.3-24 mSv), получени по време на скринингова мамография или рентгенография на гръдния кош преди 20-годишна възраст, са свързани с 2.5 пъти по-висок риск за рак на гърдата, в сравнение с връстничките им, които не са имали експозиция на рентгенови лъчи. Установено е, че извършването на пет или повече мамографии също увеличава 2.5 пъти риска за заболяването. Високорисковите за рак на гърдата жени трябва да подходят внимателно към ранното започване (преди 20 годишна възраст) на скринингова мамография и да използват алтернативни методи за проследяване, е съветът на авторите. Ненапълно зрялата тъкан на млечната жлеза има по-висока чувствителност (и съответно - уязвимост) към йонизираща радиация. Магнитното резонансно изобразяване (MRI) е вариант, макар че проблем е достъпът до апаратура, по-продължителното изследване и по-големият брой фалшиво позитивни резултати. Ако скрининг с мамография за рак на гърдата започне на 25-годишна възраст, това означава, че до 30-ата година жената ще е получила пет експозиции, което я поставя в по-висок риск. След 30-годишна възраст може би е уместно извършването на мамография веднъж на всеки две години. (ИТ)