Пробиотиците имат добър ефект срещу Helicobacter pylori01/05/2010
Инфекцията с Helicobacter pylori, който е често срещан патоген, е водеща причина за хроничен гастрит и язвена болест на стомаха – рискови фактори за развитието на рак на стомаха. Антибиотичната ерадикационна терапия достига ефективност до 90%, но има висока цена, както и е причина за нежелани странични действия (най-често диспепсия) и за развитието на антибактериална резистентност. Пробиотиците могат да представляват алтернативно решение за профилактика или за намаление на колонизацията на гастроинтестиналния тракт с Helicobacter pylori, смятат авторите на системен обзор на публикувани проучвания английски език в базата данни MEDLINE за 40-годишен период (1966–2006) (1). Резултати - Пробиотиците имат установен in vitro инхибиращ ефект върху хеликобактерите - Лечението с пробиотици е ефикасно за намаляване на възпалението на стомашната лигавица, свързано с хеликобактерна колонизация, показват изпитванията при животни. - Седем от девет клинични проучвания при хора установяват подобряване на свързания с H. pylori гастрит и намаляване на колонизацията с хеликобактери след приложението на пробиотици - Включването на пробиотици към стандартната антибиотична терапия увеличава честота на ерадикация на H. рylori с 10% (81% спрямо 71% при използване само на антибиотици, р =0.03). - Лечението с пробиотици намалява наполовина страничните действия , свързани с ерадикационната антибиотична терапия (23% спрямо 46%, р=0.04). - Нито едно от проучванията не установява, че самостоятелното лечение с пробиотици може да доведе до ерадикация на H. pylori. Дългосрочният прием на продукти, съдържащи пробиотични щамове, може да има благоприятен ефект върху инфекцията с H. pylori при хората, особено за намаляване на нарушенията, които водят до повишаване на възпалителната реакция в стомашната лигавица, е основният извод на авторите. Терминът пробиотик означава „за живота”. Пробиотиците са живи микроорганизми, които, ако бъдат погълнати в достатъчни количества, водят до здравни ползи за гостоприемника. Източници на пробиотици са ферментирали млечни продукти (кисело мляко) и хранителни добавки (таблетки, капсули, саше). Терминът пребиотик означава „преди живота”. Пребиотиците са несмлени съставки на храната (инулин, олигозахариди), които стимулират растежа или активността на пробиотиците в колона (подобряват състава на чревната микрофлора, което води до здравни ползи за гостоприемника). Естествени източници на пребиотици (фруктозо-съдържащи олигозахариди) са различни растения (артишок, ечемик, жито, соя) и женската коластра и кърма (галактозо-съдържащи олигозахариди). Добавят се и към формулите за изкуствено хранене на кърмачетата. Симбиотиците са синергични комбинации между пробиотици и пребиотици, които потенцират взаимно своето действие - те съдържат както пробиотици, така и тяхната хранителна среда. Използван източник: 1. Lesbros-Pantoflickova D., Corthesy-Theulaz I, Blum A. Supplement: Effects of probiotics and prebiotics. Helicobacter pylori and probiotics J. Nutr. 2007, 137:812S-818S www.nutrition.org/publications/the-journal-of-nutrition