Превенция на цервикалния карцином чрез имунизация01/05/2010

Високата честота и неблагоприятната прогноза на рака на маточната шийка (цервикалния карцином)* определят неговото значение като тежък проблем на съвременното обществено здравеопазване**. С доказване на вирусната етиология на заболяването, което се развива в резултат на персистираща инфекция с онкогенни типове на човешкия папиломен вирус (human papillomavirus – HPV), стана възможно разработването на високоефективни профилактични ваксини […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.