Оралните контрацептиви са свързани с намален дългосрочен риск за смърт01/05/2010
Приемът на орални контрацептиви (ОК) намалява дългосрочно както обща смъртност, така и смъртността от злокачествени и сърдечносъдови заболявания, показаха резултатите от най-голямото досега проспективно проучване, публикувано в списание British Medical Journal (1). The Royal College of General Practitioners’ (RCGP) Oral Contraception Study започва през 1968 и е проведено сред 1400 практики на семейни лекари във Великобритания и включва данни от централния регистър на National Health Service (NHS). Изследването обхваща 46 112 жени на средна възраст 29 години, проследени за период от 39 години - общо 378 006 пациент-години при жени, които никога не са употребявали ОК, и 819 175 пациент-години при жени, които някога са приемали ОК. Цел на проучването е да се установи дали смъртността сред жените, които са приемали ОК, се различава от тази, сред жени, които никога не са употребявали тази група медикаменти. Основен показател за краен изход е била общата и специфичната смъртност. Жените, приемали ОК, са имали значително по-ниска (с 12%) честота на фатален изход, което се е дължало основно на по-ниска честота на фатален изход от рак на дебелото черво, матката и яйчниците, както и на исхемичната болест на сърцето. Авторите не са изследвали дали рискът за смърт се влияе от хормоналното съдържание на ОК, въпреки че по-голямата част от таблетките (75%), използвани по време на проучването, са съдържали 50 mcg естроген (>50 mcg - 12%; <50 mcg - 10% и само прогестерон - 3%). В младата възрастова група (<30 години) е установена по-висока смъртност при жените, използвали ОК (20 фатални изхода в повече на 100 000 пациент-години или 2.85 пъти по-висок относителен риск след изключване на влиянието на други променливи). След 50-годишна възраст, обаче, рискът за фатален изход е по-нисък при жените, използвани ОК, в сравнение с тези, които никога не са взимали ОК, независимо от пушаческия статус, социалния клас или броя на ражданията. Повишаване на сърдечносъдовата смъртност сред жените, използвали ОК, е наблюдавано пред първите 5 до 9 години след преустановяване на приема. При случаите, които са преустановили използването на ОК преди 10 и повече години не е регистриран по-висок риск. Не е било установено дали различната продължителност на употреба на ОК оказва различно влияние върху смъртността в сравнение с липсата изобщо на употреба. Общата абсолютна редукция на смъртността сред жените, използвали ОК, е била 52 на 100 000 пациент-години, но е варирала в зависимост от възрастовата група (20 фатални изхода повече на 100 000 на възраст70). Предимствата от приема на ОК при възрастни жени надхвърля рисковете в по-млада възраст, е заключението на авторите. (ИТ) Използван източник: 1.Hannaford P., Iversen L., Macfarlane T. et al. Mortality among contraceptive pill users: cohort evidence from Royal College of General Practitioners’ Oral Contraceptive Study. BMJ 2010; 340: c927 www.bmj.com/cgi/content/full/340/mar11_1/c927