Нови правила определят необходимостта от компютърна томография след травма на главата при деца01/05/2010
Резултатите от канадско проучване послужиха за създаването на нови правила за необходимостта от компютърна томография (computer tomography – СТ) на ЦНС след травма на главата при деца. Те бяха публикувани в списание Canadian Medical Association Journal (1). През последното десетилетие СТ се превърна в рутинно изследване на ЦНС след всяка травма на главата, като в същото време диагностичната стойност на процедурата не е достатъчно информативна. Целта на новите указания е да се сведат до минимум ненужните процедури и да се намали лъчевото натоварване при деца. Настоящото проучване е проведено в 10 университетски болници на територията на Канада и включва 3866 деца на възраст до 16 години (средна възраст 9.2 години), които са потърсили спешна медицинска помощ поради остра травма на главата до 24-ия час след инцидента. За целта на изследването, увреждането на ЦНС се дефинира като тъпа травма на главата, водеща до загуба на съзнание, амнезия, дезориентация, повръщане (два или повече епизода с интервал от 15 минути между тях) или наличие на повишена възбудимост в спешното отделение (при деца под двегодишна възраст) и сума от 13 до 15 точки по скалата на Glasgow (леко мозъчно увреждане). След провеждане на преглед за определяне на физикалния статус, лекарят е преценил дали болният се нуждае от образно изследване на ЦНС, при което са установени наличието на мозъчно увреждане и необходимостта от неврологична интервенция. От всички участници, 95 (2.5%) са имали 13 точки, 282 (7.3%) – 14 точки и 3489 (90.2%) – 15 точки по Glasgow Coma Scale. СТ изследването на ЦНС е визуализирало мозъчно увреждане при 159 пациенти (4.1%), като 24 (0.6%) са изисквали неврологична интервенция. Въз основа на получените резултати авторите се създали новото правило CATCH (Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head injury) за идентифициране на децата, нуждаещи се от CT на ЦНС след претърпяна травма на главата. Според CATCH образно изследване на ЦНС се налага при деца с леко мозъчно увреждане и поне един от следните показатели, според които пациентите са разделени на високорискови (необходимост от неврологична интервенция) и среднорискови (наличие на мозъчно увреждане при CT на ЦНС): Висок риск: - Невъзможност за постигане на сума от 15 точки по Glasgow Coma Scale за време от два часа - Съмнение за отворена или депресионна фрактура на черепа - Анамнеза за прогресиращо главоболие - Повишена възбудимост по време на прегледа Умерен риск: - Симптоматика, насочваща към фрактура на базата на черепа - Голям хемангиом на скалпа - Механизъм на травмата, свързан с катастрофа, падане от високо, падане от колело Факторите, определящи висок риск, са били 100% чувствителни при предсказване на необходимостта от интервенция, което налага провеждане на СТ на ЦНС при 30.2% от пациентите. Факторите, свързани с умерен риск, са демонстрирали 98.1% чувствителност при предсказване на мозъчно увреждане, което определя необходимост от провеждане на СТ на ЦНС при 52% от болните. Изследователите уточняват, че в проучването са обхванати малък брой деца на възраст под две години, което налага допълнителни изследвания в тази група поради възрастовите особености, свързани с клиничната изява на травмата. Те считат, че правилото CATCH (в превод на български „хвани”) има значима предсказваща стойност при идентифициране на децата с травма на главата, изискващи образно-диагностични процедури като СТ на ЦНС. (КД) Изпoлзван източник: 1. Osmond M., Klassen T., Wells G. et al. for the Pediatric Emergency Research Canada (PERC) Head Injury Study Group. CATCH: a clinical decision rule for the use of computed tomography in children with minor head injury. CMAJ Published online February 8, 2010 www.cmaj.org