Настоящи и бъдещи терапии при множествена склероза01/05/2010
Пет модифициращи заболяването медикаменти са одобрени понастоящем за лечение на множествена склероза (МС, MS) - interferon-beta1b, interferon-beta1a, glatiramer acetate, natalizumab и mitoxantrone. Всичките те са доказали значима терапевтична ефективност в големи контролирани проучвания, особено при пристъпно-ремитентна форма на МС. Независимо от това, настощите медикаменти имат частична ефикасност и са свързани с нежелани странични действия. Ефективното лечение на прогресиращата МС е по-ограничено, като само interferon-beta1b и mitoxantrone са одобрени за приложение при вторична прогресираща, но не и при първична прогресираща форма. Моноклоналните антитела, като natalizumab, са насочени селективно към имунните пътища, участващи в патогенетичния процес при MS. Alemtuzumab, daclizumab и rituximab са други моноклонални антитела, които в момента се намират в различен етап на клинични изпитвания. Cladribine и fingolimod също показват добър профил на ефективност във фаза III проучвания. Имуномодулиращите средства interferon (IFN)-beta1a*, 1b** и glatiramer*** са първа линия терапия на МС. При по-тежка форма на заболяването, втора линия терапия са моноклоналното антитяло natalizumab**** и цитотоксичният химиотерапевтик mitoxantrone*****. Основните цели на лечение на МС са две: 1. да се намали честотата и тежестта на пристъпите (да се удължи продължителността на ремисиите) 2. да се забави появата на необратимо инвалидизиращо състояние * IFN-beta1a (Rebif, Merck Serono и Avonex, Biogen, вносител в България е Ewopharma) ** IFN-beta 1b (Betaferon/Betaseron, Bayer-Schering и Extavia, Novartis) *** glatiramer acetate (Copaxone, Teva Neuroscience) **** natalizumab (Tysabri, Biogen Idec, вносител в България е Ewopharma) ***** mitoxantrone (Novantrone, Merck Serono)