Намалява ли витамин D риска за колоректален карцином?01/05/2010
Хората с високи плазмени нива на витамин D имат с 40% по-ниска честота на рак на дебелото черво, показаха резултатите от проучването European Prospective Investigation into Cancer Study (EPIC), публикувани през януари в British Medical Journal (1). В това изследване, проведено в 10 европейски държави, са участвали над 520 000 души. За периода на проследяване (1992-1998 година) са били установени 1248 нови случаи на колоректален карцином. Необходими са допълнителни проучвания, които да установят дали хранителните добавки с витамин Д могат да намалят честотата на този вид тумор или за първична профилактика е достатъчно да се спазва балансирана диета и умерено излагане на дневна слънчева светлина. Използван източник: 1. Jenab М., Bueno-de-Mesquita H., Ferrari P. et al. Association between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and risk of colorectal cancer in European populations:a nested case-control study. BMJ 2010;340:b5500 www.bmj.com/cgi/content/full/340/jan21_3/b5500