Menveo – нова менингококова ваксина01/05/2010
Menveo (менингококова група А, С, W135 и Y конюгирана ваксина) на Novartis бе одобрена през март за приложение в страните от Европейския съюз. Ваксината ще се използва за активна имунизация при подрастващи (>11 години) и възрастни с риск за експозиция и превенция на инвазивно заболяване с Neisseria meningitides групи A, C, W135 и Y. Menveo e четиривалентна конюгирана ваксина, която осигурява профилактика срещу инвазивни инфекции (менингит и септицемия), причинени от четирите основни менингококови серогрупи. Единствената друга четиривалентна конюгирана менингококова ваксина е Menactra на Sanofi-Pasteur, одобрена в САЩ за приложение при хора на възраст от две до 55 години. Menactra все още няма разрешение от EMEA да се използва в ЕС. Менингококовата инфекция е водеща причина за бактериален менингит и сепсис. Заболяването прогресира бързо и може да доведе до смърт в рамките на 24-48 часа след началото на симптоматиката. Около 20% от преживелите са с доживотни тежки трайни усложнения като мозъчно увреждане, трудности в обучението, загуба на слух или парализа. По-голямата част от менингококовите заболявания се дължат на серогрупи на Neisseria meningitides. Тъй като причинителите варират според климата и географския район, това прави заболяването непредвидимо. С повишен риск са подрастващите и младите хора, военен персонал, често пътуващите в различни държави. Най-ефективният начин за превенция на менингококово заболяване е прилагането на ваксина, която е ефективна срещу възможно по-голяма група бактериални причинители. Menveo e разработена с конюгирана технология (патент на Novartis Vaccines), приложена при изработването на менингококова група С ваксина Menjugate. Конюгираната ваксина е създадена чрез прикрепването на полизахариден антиген (който е ключов за отговора към инфекции) към носещия протеин. Включването на конюгираните ваксини (срещу пневмококи и менингококи група С) в националните имунизационни календари намалява броя на хората (ваксинирани или неваксинирани), които са носители на бактерията. Menveo е изследвана в клинична програма, която обхваща повече от 18 500 души и в момента преминава фаза 3 клинични изследвания при деца. Ваксината е показана при възраст от 11 до 55 години. В клинично проучване е изследван имунният отговор след приложението на ваксината при деца на възраст 11-17 години. Установено е, че Menveo е еднакво ефективна както четиривалентната инактивирана менингококова полизахаридна ваксина ACWY-PS (ACWY Vax на GSK) за всичките четири менингококови групи. Една година след ваксинирането с Menveo, по-голяма група от изследваните са поддържали протективен имунен отговор срещу менингококовите групи, в сравнение с тези, получили ACWY-PS. Подобни са и резултатите за хора на възраст 56-65 години. Постигането и поддържането на имунен отговор при подрастващите е от особена важност, тъй като те са най-податливи на менингококово заболяване, по-често са носители на бактерия и имат по-висока честота на смъртност при инфекция. Изследване в САЩ показа, че почти 25% от менингококовите инфекции във възрастовата група 15-24 години са с фатален край. (ИТ) За допълнителна информация: http://mbd.protos.bg Менингококови инфекции при децата. MD 2010, бр.1/февруари