Мамография плюс ултразвук подобряват диагностиката на ранния карцином на гърдата01/05/2010
Годишният комбиниран скрининг с мамография и ултразвук подобрява сигнификантно диагнозата на ранния рак на гърдата при жени с нисък риск за заболяването, в сравнение със самостоятелното приложение на мамография, показаха резултати от проучване, представено на конгреса на Radiology Society of North America (1). Изследването ACRIN 6666 показа, че комбинирането на двата образни метода и прилагането им всяка година за период от три години, диагностицира с 29% (от 53% на 82%) повече случаи на заболяването и с 34% - на тежките форми. Изследването с двата образни метода е от особена полза при малките инвазивни карциноми. ACRIN 6666 включва 2809 жени с повишен риск за рак на гърдата, на средна възраст 55 години, 20% от които са отговаряли на изискванията за провеждане на магнитно резонансно изобразяване (MRI). След проведени 7473 скрининга, 111 жени са били диагностицирани с рак на гърдата (1.5% честота на диагноза). С мамография са били установени 33 случаи (30%), с ултразвук – 32 (29%), а с комбинирания скрининг – 20 (18%). Трябва да се има предвид, че девет случаи са пропуснати от комбинирания скрининг, но са установени с MRI. Средният размер на туморите е бил 11.5 mm (1-55 mm), като 10 от 15 (67%) са били с негативни лимфни възли. Комбинираният скрининг с мамография и ултразвук е установил 91 от 111 случаи, което е увеличение с 29% на диагностицирането на заболяването и с 34% - на инвазивните му форми. Ултразвуковото изследване е било от полза както при филмовата, така и при дигиталната мамография. За тригодишния период на проучването с MRI са изследвани 612 пациентки, като методът е увеличил с допълнителни 56% честотата на диагностициране, а за инвазивните форми на заболяването – с 67%. Основен недостатък на добавянето на ултразвук или MRI към скрининга с мамография е увеличаването на фалшиво положителните резултати. Комбинирането на мамография с ултразвук е било свързано с увеличение със 7-8% на необходимостта от допълнителни изследвания или проследяване. При 5% от жените, подложени на комбиниран скрининг, е била извършена биопсия, като само 10% от подозрителните на ултразвук лезии са се оказали злокачествени. За намаляване на финансовите разходи, както и за удобство на пациентките, авторите препоръчват при необходимост да се извърши тънкоиглена биопсия под ултразвуков контрол. Приложението на MRI е довело до увеличение с 14% на жените за по-нататъшно проследяване. От диагностицираните с MRI лезии, 25% са се оказали злокачествени. Необходимо е провеждането на проучване, което да установи дали добавянето на MRI към скрининга с мамография и ултразвук намалява допълнително смъртността от заболяването. Определянето на рисковите фактори за пациентката е от ключово значение за избора на образен метод или за комбинирането на два или повече метода за диагностицирането на рака на гърдата, е заключението на авторите. (ИТ) Използван източник: 1. Radiological Society of North America (RSNA) 95th Scientific Assembly and Annual Meeting: Abstract VB31-12. Presented December 1, 2009 www.rsna.org