Лечение без антибиотици на острия среден отит при децата?01/05/2010
Лечението на острия среден отит (AOM) без антибиотици не се е увеличило след публикуваните през 2004 година указания на Американската академия по педиатрия и (AAP) и Американската академия на семейните лекари (AAFP) за изчаквателно поведение при това заболяване, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1). Според препоръките на AAP и AAFP, при деца на възраст над две години с АОМ с лека до умерена по тежест клинична симптоматика, е подходящо поведение на изчакване и активно наблюдение. При болни с оталгия, фебрилитет над 39 градуса и оторея, терапия на първи избор са високите дози amoxicillin, а при неповлияване - amoxicillin-clavulanate. След публикуването на новите препоръки не е отчетено значимо намаление на изписването на антибиотици при АОМ. Все пак, назначаването на антибиотик при амбулаторен преглед е по-малко вероятно при: - липса на фебрилитет - липса на болка в ухото - изписване на аналгетик Новите указания са довели до следните промени: - увеличена честота на изписване на amoxicillin (40 срещу 49%; р=0.039) - намалено изписване на amoxicillin/clavulanate (23 срещу 16%; р=0.043) - нарастване на употребата на cefdinir (7 срещу 14%; р=0.004) - повишена честота на изписване на аналгетици (14 срещу 24%; р=0.038) Положителният резултат, отчетен след публикуване на указанията, е, че все по-често лекарите изписват amoxicillin като терапия на първи избор, както и аналгетици за лечение на болката, коментират авторите на изследването. Намаляла е честотата на изписване на amoxicillin/clavulanate, но - обратно на указанията - се е увеличила тази на cefdinir. Анализирани са данните за 1114 деца на възраст от шест месеца до 12 години, на които е поставена диагноза AOM в лекарските кабинети в САЩ. Извършено е и сравнение за 30-месечния период преди публикуване на указанията, като краен показател за оценка е разликата в честотата на изписване на антибиотици. (ЗВ) За допълнителна информация: Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) Ефект на антибиотичното лечение на острия отит при децата върху честотата на мастоидит. MD, септември 2009 Лидокаин капки облекчава болката при остър отит. MD, май 2008 Антиибиотичното лечение. MD, май 2008 Острият среден отит при деца трябва да се лекува според приетите препоръки. MD, ноември 2007 Нова алтернатива за лечение на остър среден отит при деца. MD, юни 2005 Използван източник: 1. Coco А., Vernacchio L., Horst M. et al. Management of acute otitis media after publication of the 2004 AAP and AAFP clinical practice guideline. Pediatrics 2010, 125 (2): 214-220 http://pediatrics.aappublications.org