Халюцинации в ранната фаза на болестта на Parkinson са предиктори за смъртност01/05/2010
Моторната и немоторната симптоматика в ранната фаза на болестта на Parkinson, включващи нарушения в когнитивните функции, придвижването и кординацията, както и появата на халюцинации, предсказват риска за фатален изход, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Neurology (1). Участници от Parkinsonism Epidemiology at Kaiser Study (573 души с типична болест на Parkinson) от различни етноси са проследени в периода 1994-2005. 352 (61%) са починали. След изключване на влиянието на фактори като пол, възраст и етническа принадлежност, са установени показателите с най-висока предиктивна стойност за летален изход. Те са включвали по-голяма възраст при поставяне на диагнозата (HR 1.1), клиника, доминирана от постурална нестабилност и проблеми с походката (HR 1.8), симетричност на двигателните симптоми (HR 2.0), лек (HR 1.7) или тежък когнитивен дефицит (HR 2.7), дисфагия (HR 1.4) и халюцинации (HR 2.1). Според емпиричните предиктивни анализи, халюцинациите са факторът с най-висока предсказваща стойност за смъртен изход, следвани от постурална нестабилност и деменция, при отпадане на влиянето на показателя симетричност на двигателните симптоми. (KД) Използван източник: 1. Lo R., Tanner C., Albers K. et al. Clinical features in early Parkinson disease. Arch Neurol 2009;66:1353-1358 http://archneur.ama-assn.org