Груповата когнитивна поведенческа терапия01/05/2010
Груповата когнитивна поведенческа терапия (cognitive behavioral therapy – CBT) е ефективна при лечение на хронично безсъние, показаха резултатите от проучване на, представени през март на 18-ия Европейски конгрес по психиатрия (1). Изследването обхваща 102 пациенти на възраст между 21 и 77 години и е част от проекта Bristol Insomnia Group. Преобладващата част (над 70%) от участниците са били жени, 21% са били с анамнеза за хронично безсъние с давност над 20 години. Сесиите са се провеждали веднъж седмично за 90 минути в продължение на седем седмици под ръководството на лекар-специалист по проблемите на съня, терапевт и специалист по изследване на съня. В края на проучването средната продължителност на съня се е увеличила с 20 минути (р=0.0025). Латентният период за заспиване е намалял средно със 17 минути (р=0.0011). Общо при 60% от болните е регистрирано нарастване на средната продължителност на съня с 30 минути, при 30% - намаляване на латентния период за заспиване с над 30 минути. Използван източник: 1. European Psychiatric Association (EPA) 18th European Congress of Psychiatry: Abstract S27-02. Presented March 1, 2010 www.europsy.net