Добавянето на daclizumab към interferon beta намалява активността на заболяването при МС


md 01/05/2010

Добавянето на daclizumab към терапията с interferon beta намалява броя на лезиите и активността на заболяването при болни с множествена склероза (МС), в сравнение с монотерапията с interferon beta, показаха резултатите от проучването CHOICE, публикувани в списание Lancet Neurology (1). Tова е първото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване, което има за цел да установи ефикасността […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.