Бременността не влошава карцинома на гърдата01/05/2010
Бременността не променя крайния изход при рак на гърдата, показаха данни от доклад представен на годишния San Antonio Breast Cancer Symposium (1). Авторите са наблюдавали 121 жени на възраст<35 години към момента на диагностициране на заболяването, като са ги проследили за период от шест години. По време на проучването 20 жени са забременели, като осем са прекъснали бременността, тъй като са били на терапия с tamoxifen. Останалите 12 са доносили до термин и са родили нормални по тегло и размер бебета. За отбелязване е, че в тази група не е регистриран нито един случай на спонтанен аборт. След наблюдение от пет години, забременелите жени са имали 95% преживяемост без данни за заболяването, в сравнение с 62% от жените, които не са забременели (р<0.01). Освен това 100% от жените, които са забременели, са имали преживяемост от поне пет години, в сравнение с 83% в контролната група (р<0.01). Средната възраст на диагностициране на заболяването е била 31 години, като инвазивен дуктален карцином е установен при 81% от жените, които са забременели и 83.2% от контролната група, а позитивни аксиларни лимфни възли – съответно при 44 и 51%. С адювантна химиотерапия са лекувани 80% от жените, които са забременели, и 89% от контролната група, а с хормонална терапия – съответно 35 и 68% (р<0.01). (ИТ) Използван източник: 1.Pregnancy After Breast Cancer in Young Patients Does Not Worsen the Outcome of Breast Cancer. Abstract 2062