Блокерите на калциевите канали намаляват риска за болест на Parkinson01/05/2010
Бързодействащите блокери на калциевите канали nifedipine и nimodipine намаляват риска за развитие на болестта на Parkinson с до 30%, показаха резултатите от първото голямо, популационно-базирано проучване, публикувани в списание Annals of Neurology (1). Aвторите са установили, че допаминергичните неврони в substantia nigra, които се увреждат при заболяването, имат калциеви канали, подобни на тези в гладкомускулните клетки и в кардиомиоцитите. От друга страна, nifedipine и nimodipine преминават кръвно-ликворната бариера, което им позволява да реализират своя ефект на ниво ЦНС. Целта на проучването е била да докаже дали приложението на тази група медикаменти при артериална хипертония може да има протективен ефект по отношение на развитието на болестта на Parkinson. Използвани са данните от националния регистър на Дания. Анализирани са медицинските досиета на 1931 пациенти с болест на Parkinson и 9651 здрави индивиди за период обхващащ до 12 години преди диагностициране на заболяването. Изследователите са установили, че само централно-действащите блокери на калциевите канали са асоциирани със значимо по-нисък риск за развитие на заболяването. Нито периферно действащият представител amlodipine, нито други антихипертензивни медикаменти са имали подобно протективно действие. Авторите предполагат, че блокерите на калциевите канали служат като пейсмейкър за допаминергичните неврони в ЦНС и считат, че механизмът на действие на даден медикамент, както и способността му да преминава през кръвно-ликворната бариера са основните фактори в процеса на невропротекция. Съществуват няколко основни проблема, които възпрепятстват приложението на откритието на датския екип в клиничната практика: - Този тип терапия трябва да се използва на изключително ранен етап от патологичните промени, но до момента не е открит биомаркер, който да предсказва появата на нарушенията още на субклинично ниво - Блокерите на калцциевите канали значимо намаляват артериалното налягане с последващо развитие на хипотония - Като „стари медикаменти”, централно-действащите блокери на калциевите канали трудно биха могли да провокират интереса на фармацевтичните компании за финансиране на бъдещи клинични изпитвания… В момента изследователите провеждат ново проучване с участието на 17 000 болни с Рarkinson, което има за цел да оцени влиянието на фактори като физическа активност, излагане на индустриални токсини, работа на открито спрямо работа в затворени помещения (риск за хиповитаминоза Д), прием на статини и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) върху риска за развитие на заболяването. Групата работи и върху ДНК анализи на 2000 пациенти и същия брой здрави контроли, за да установи молекулярните характеристики на болестта. (КД) В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има повече от 10 публикации за болестта на Parkinson Използван източник: 1. Ritz B., Rhodes S., Qian L. et al. L-type calcium channel blockers and Parkinson disease in Denmark. Ann Neurol. Published online December 7, 2009 www.interscience.wiley.com