Бета 2-рецепторен полиморфизъм и LABA в лечението на астма01/05/2010

При пациенти с бронхиална астма (БА) и конкретен генотип на бета2-адренергичния рецептор (Arg/Arg или Gly/Gly единичен нуклеотиден полиморфизъм на 16 позиция) комбинираното приложение на salmeterol и инхалаторен кортикостероид подобрява функцията на дихателните пътища в сравнение с монотерапията с ICS, независимо от генотипа, показаха резултатите от проучването LARGE, публикувани в списание Lancet (1). Пациентите с умерена […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.