Аztreonam одобрен за инхалаторно приложение при муковисцидоза


md 01/05/2010

Аztreonam за инхалаторно приложение (Cayston, Gilead Sciences) за подобрение на респираторната симптоматика при пациенти с кистична фиброза (CF), инфектирани с Pseudomonas aeruginosa, беше одобрен от EMEA през септември 2009 година (1), а от FDA – през февруари 2010 (2). Инхалаторният разтвор на аztreonam се прилага в доза 75 mg три пъти дневно за 28-дневен период. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.