Аfinitor и Sandostatin LAR намаляват прогресията на напредналите панкреасни невроендокринни тумори


md 01/05/2010

Afinitor (everolimus), в комбинация със Sandostatin LAR (octreotide acetate – дългодействащ аналог на соматостатина) или като монотерапия, може да стабилизира туморния растеж при пациенти с напреднали панкреасни невроендокринни тумори (NET), показаха резултатите от проучването RADIANT-1 (1). RADIANT-1 (RAD001 In Advanced Neuroendocrine Tumours) е отворено, фаза 2 проучване, обхванало 160 пациенти с панкреасни NET, резистентни на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.