Затлъстяването01/03/2010
Затлъстяването е свързано със значимо по-висок риск за бъбречноклетъчен карцином, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в BJU International (1). В анализа на данните са участвали пациенти с хистологично доказан бъбречноклетъчен карцином (61% от всичките случаи с бъбречни тумори). Около 38% от пациентите са били със затлъстяване (индекс на телесна маса - BMI=/>30 kg/m2). Средното ниво на BMI е било 28 kg/m2 (25-32 kg/m2). Пациентите със затлъстяване са имали 1.48 пъти (р<0.001) по-висока честота на бъбречноклетъчен карцином в сравнение с тези с нормално тегло. По-високият BMI е бил свързан със значимо по-голяма честота на бъбречноклетъчен карцином след изключване на влиянието на други променливи величини като размер на тумора, пол, скорост на гломерулна филтрация, хипертония, диабет и тютюнопушене. Останалите самостоятелни предиктори са били мъжкият пол и размерът на тумора. Използван източник: 1.Lowrance W., Thompson R., Yee D. et al. Obesity is associated with a higher risk of clear-cell renal cell carcinoma than with other histologies. BJU Int. 2010;105:16-20 www.bjui.org