Язвената болест на стомаха01/03/2010

Язвената болест на стомаха е свързана със значимо по-висок риск за развитието на рак на панкреаса, което показва, че образуването на N-нитрозамин може да играе ключова роля в панкреасната карциногенеза (1).

В проучването, проведено във Великобритания, са участвали 51 529 мъже (част от Health Professionals Follow-Up Study, започнало през 1986 година).

За 18 години проследяване, 274 души са развили рак на панкреаса (0.53%), като при мъжете с язвена болест на стомаха е бил установен значимо по-висок риск (1.83 пъти) след изключване на влиянието на други фактори като: тютюнопушене, индекс на телесна маса, диабет и физическа активност.

В допълнение, наличието на язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника е било свързано с 2.85 пъти по-висок риск. Наличието само на язвена болест на дванадесетопръстника не е водело до значимо увеличаване на риска за рак на панкреаса.

Данните от анализа показват също така, че мъжете с анамнеза за стомашна язва през предишните 10 години са имали 3.66 пъти по-висок риск да развият карцином на панкреаса. Рискът се е запазвал 2.89 пъти по-висок и при анамнеза за стомашната язва с по-голяма давност (10-19 години).

По-висок риск за панкреасен карцином са имали мъжете, развили стомашна язва след 40-годишна възраст (2.39 пъти), непушачите (2.34) и случаите с нисък внос на витамин C (2.38) и витамин E (2.10).

Липсата на връзка между дуоденалната язва и рака на панкреаса показва, че повишената киселинност играе по-малка роля за развитието на панкреасния карцином за разлика от прекомерното образуване на нитрозамини.

Използван източник:

1.Bao Y., Spiegelman D., Li R. et al. History of peptic ulcer disease and pancreatic cancer risk in men Gastroenterology 2010; 138 (2): 541-549 www.gastrojournal.org