Важна информация на ИАЛ за nimesulide


md 01/03/2010

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ, www.bda.bg) публикува през февруари нова информация, препоръки и предпазни мерки за приложението на лекарствени продукти за системна употреба, съдържащи nimesulide. Цел на новите указания е да се намали рискът за чернодробно увреждане по време на лечението с посочените медикаменти. Новите препоръки: – nimesulide трябва да се предписва само като лечение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.