Trastuzumab – одобрен за HER2-позитивен стомашен карцином в Европа01/03/2010

Trastuzumab (Herceptin, Roche) получи в края на януари разрешение да се прилага за лечение на HER2-позитивен стомашен карцином в страните от Европейския съюз. До момента медикаментът бе одобрен за лечение на HER2-позитивен рак на гърдата (от 1998 година насам).

Решението за разширяване на приложението на trastuzumab е базирано на резултатите от международното проучване ToGA trial. Те показаха, че добавянето на медикамента към химиотерапията удължава значимо преживяемостта – средно 16 месеца вместо средно 11.8 месеца.

Данните от проучването ToGA бяха представени на научната среща на Aмериканското общество по клинична онкологолия (ASCO) в края на 2009 година и бяха класифицирани като „едно от най-големите достижения в областта на раковите заболявания на годината”.

Пациентите с метастатичен карцином на стомаха трябва да бъдат изследвани за експресия на HER2 (срещат се при около 15 до 18% от тези тумори).

Стомашният карцином е втората най-честа причина за смъртност, дължаща се на злокачествени заболявания.

Над 1 000 000 души се диагностицират всяка година в световен мащаб. Средната продължителност на живот при случаите с напреднал стадий на заболяването е около 10-11 месеца при прилагането на досегашните терапии. Ранното поставяне на диагнозата има голямо значение за прогнозата, но повечето от пациентите нямат симптоми в началните стадии на заболяването.

Trastuzumab е първата таргетна билогична терапия, която доказано удължава преживяемостта при напреднал HER2-позитивен рак на стомаха. (ДЯ)