Tежката T-клетъчна лимфопения може да се установи чрез неонатален скрининг01/03/2010

Идентифицирането на T-клетъчна лимфопения при новородените е възможно чрез изследването на DNA (дезоксирибонуклеинова киселина), като така се намалява компрометиращия ефект на това хематологично нарушение върху имунната система, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). ”Кърмачетата с тежка Т-клетъчна лимфопения, включително и с тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID), често […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.