Rosuvastatin намалява риска за венозен тромбемболизъм


md 01/03/2010

Инхибиторът на хидрокси-3-метил-глутарил-коензим А редуктазата rosuvastatin* намалява значимо риска за венозен тромбемболизъм (ВТЕ), показаха резултатите от проучването JUPITER, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). JUPITER е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово изпитване, проведено в 26 страни. Целта е да се установи дали приемът на rosuvastatin 20 mg/ден намалява честотата на значимите сърдечносъдови събития […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.