Ретрофарингеалните лимфни възли са нормална находка при децата01/03/2010

Ретрофарингеалните лимфни възли, изобразени чрез МРИ (MRI) в проучвания на деца с обструктивна сънна апнея (OСА), са нормална находка и нямат клинична значимост, показаха резултатите от изследване, представени на годишната среща на Radiological Society of North America (1, 2).

Целта на настоящото проучване е била да се оцени наличието и вида на ретрофарингеалните лимфни възли при деца със и без OСА. Неговите автори са сравнили аксиалните и сагиталните T2-натоварени образи от MРИ при 150 деца с OСA (средна възраст 9.4 години) и 150 контроли (средна възраст 9.1 години), подложени на образно изследване по друг повод.

Ретрофарингеалните лимфни възли се изобразяват като високосигнални зони. Те се означават като латерални, ако са разположени медиално от каротидната артерия, и като медиални, ако са разположени в близост до срединната линия. Оценени са тяхното наличие, размер и локализация.

Резултатите са сходни и при двете групи изследвани деца:

– Латерални ретрофарингеални лимфни възли се срещат при 91% от децата с OСA (137 случая) и при 97% от контролите (146), като повече от 98% са разположени в основата на черепа (C2)

– Медиални ретрофарингеални лимфни възли се срещат при 21% от децата с ОСА (23) и при 17% от контролите (26). За тях е характерна по-ниската локализация – 79% са на ниво C2 до C3.

Ретрофарингеалните лимфни възли са обичайна находка при децата и не са по-често срещани при обструктивна сънна апнея, отколкото при контролите, е основният извод на изследователите. В детската възраст това са нормални анатомични структури (като най-често са билатерални), а не патологичен процес.

Данните от образното изследване показват също така, че ретрофарингеални лимфни възли от медиалната група се срещат много по-често при децата отколкото се предполага.

Изводите от това проучване са важни за радиолозите, които провеждат МРИ на шията при деца и интерпретират образната находка. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Donnelly L., Costa N. Retropharyngeal lymph nodes in children: a common imaging finding and potential source of misinterpretation. Radiological Society of North America (RSNA) 95th Scientific Assembly and Annual Meeting: Abstract VP31-03. Presented December 1, 2009 http://rsna2009.rsna.org

2. Lowry F. Retropharyngeal lymph nodes lack clinical significance in children. Medscape Cardiology, December 2009 http://www.medscape.com