Различните молекулярни характеристики01/03/2010
Различните молекулярни характеристики при кърмачета с остра лимфобластна левкемия са свързани с определена прогноза, показаха резултатите от проучване на екип от Children`s Hospital of Philadelphia в Pennsylvania, представени на 51-та годишна среща на Американското дружество по хематология (1). Острата лимфобластна левкемия в кърмаческа възраст е изключително рядко заболяване с честота 100 нови случая годишно в САЩ, което е резистентно на стандартната химиотерпия и има неблагоприятна прогноза. Преживяемостта при кърмачета варира между 20 и 40%, за разлика от по-големите деца, където тя надхвърля 80%. Един от основните фактори, свързан с неблагоприятен изход, е MLL транслокацията, при която MLL генът от 11 хромозома се слива с различни гени от други хромозоми. Целта на настоящото изследване е била да идентифицира транслокациите с участието на MLL гена. Проследени са 221 кърмачета, като при 210 от тях е идентифициран MLL молекулярния статус. При 74% от пациентите е установена MLL транслокация. Най-често наблюдававаните сливания са с АF4, ENL, AF9 гените. Гените AF4 (локализиран върху хромозома 4) и ENL (върху хромозома 19) са асоциирани с лоша прогноза, докато AF9 (върху 9 хромзома) определя по-добра преживяемост. Изследователите са установили връзка и с възрастта. При пациенти диагностицирани с остра лимфобластна левкемия на възраст до три месеца, транслокациите между MLL и АF4 и ENL гените, са факторите, определящи неблагоприятен изход от заболяването. Независимо от възрастта, AF9 се асоциира с добра прогноза. В момента екипът проучва как молекулярните характеристики модифицират ефективността на даден химиотерапевтичен режим. „Проучването е добър пример за това как въз основа на генетичните характеристики при даден пациент, в бъдеще, ще може да бъде индивидуализирана терапията, за да се постигне по-добра успеваемост,“ коментира д-р Richard Larson от University of Chicago. (КД) За допълнителна информация: Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg Генетични вариации и лечение на остра бимфобластна левкемия при деца. MD 2009, брой 3/май Изпoлзван източник: 1. Robinson B., Devidas M., Carroll A. et al. Specific MLL partner genes in infant acute lymphoblastic leukemia (ALL) associated with outcome are linked to age and white blood cell count (WBC) at diagnosis: A report on Children`s Oncology Group (COG) P9407 Trial. American Society of Hematology (ASH) 51st Annual Meeting: Abstract 907. Presented December 8, 2009 www.hematology.org