Повишени нива на левкоцитите – по-лоша прогноза след PCI и имплантиране на DES


md 01/03/2010

Пaциентите, подложени на перкутанна коронарна интервенция (PCI) и имплантиране на DES (медикамент-излъчващи стентове), които перипроцедулно са с повишени нива на левкоцитите, са с по-висок риск за краткосрочна и дългосрочна смъртност, както и за значими нежелани сърдечносъдови събития през първата година след интервенцията, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Invasive Cardiology (1). Измерването […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.