Постижения в онкологията през 2009


md 01/03/2010

Докладът за 2009 година на ASCO (American Society of Clinical Oncology) за напредъка в областта на диагностиката и лечението на злокачествените заболявания беше публикуван в списание Journal of Clinical Oncology (1). Той е разработен от 18 водещи онколози, които са направили преглед на специализираната литература и на презентациите на двете научни конференции – 45-а годишна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.