Новият експериментален медикамент


md 01/03/2010

Новият експериментален медикамент carfilzomib е асоцииран с добър терапевтичен отговор при пациенти с рецидивиращ или рефрактерен на лечение мултиплен миелом, показаха междинни резултати от пилотно проучване, представени на 51-та годишна среща на Американскорто дружество по хематология (www.hematology.org). Протеазомният инхибитор сarfilzomib, който е представител на нова генерация лекарства, се намира в етап на клинично изпитване като […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.