Новини от фармацевтичните компании01/03/2010
- Novartis подаде документи за регистрация на fingolimod 0.5 mg таблетна форма за лечение на множествена склероза (MS) пред регулаторните органи в Европа и САЩ. Само преди няколко месеца FDA отхвърли cladribine на Merck Serono, за който се предполагаше, че ще е първият перорален медикамент за лечение на рецидив на MS. Положителните ефекти на fingolimod са доказани в проучването TRANSFORMS, където той е сравнен с инжекционния Avonex (interferon beta-1). Приложението на fingolimod е довело до сигнификантно намаление на честотата на рецидивите, прогресията на инвалидизацията и доказаните с магнитно резонансно изобразяване (MRI) лезии. Междувременно Novartis се опитва да увеличи собствеността си в Alcon, след като предложи $28 милиарда за 52% от акциите на компанията, собственост на Nestle. При успешно приключване на сделката, швейцарският фармацевтичен гигант ще притежава 77% от Alcon (специализирана в областта на офталмологията). - Biogen подаде документи за регистрация в Европа на fampridine с удължено действие – за подобрение на придвижването на болни с MS. Резултати от фаза 3 клинично проучване показват, че приемът на медикамента подобрява значително скоростта на ходене, в сравнение с плацебо. От компанията съобщиха, че продажбите на друг медикамент за лечение на MS – Tysabri (natalizumab) са надхвърлили $1 милиард за 2009. - Novo Nordisk започна фаза 1 клинично проучване с перорален дългодействащ аналог на глюкагоно-подобен пептид (GLP-1) за лечение на диабет. Изследването включва 155 болни, като окончателните резултати се очакват през 2011 година. GLP-1 е хормон, който стимулира освобождаването на инсулин при високи стойности на кръвната глюкоза. През 2009 компанията регистрира в Европа инжекционна лекарствена форма на GLP-1 – Victoza (liraglutide). На фармацевтичния пазар Victoza се конкурира с Byetta (exenatide) на Eli Lilly и Amylin Pharmaceuticals. - Eli Lilly сключи споразумение с Alize Pharma за разработване на неацетилиран ghrelin (UAG) – нов терапевричен клас за лечение на диабет тип 2. Първоначални данни за приложението на медикамента сочат, че UAG действа по нов механизъм за намаление на кръвната глюкоза и серумните липиди, притежава трофичен ефект спрямо бета-клетките и действа като инсулинов сенситайзер. Очаква се UAG да повлиява комплексно някои сърдечносъдови рискови фактори като затлъстяване, дислипидемия и нарушено съдово ремоделиране. - BMS съобщи, че Европейската комисия е одобрила Orencia (abatacept) в комбинация с methotrexate за лечение на умерени и тежки форми на полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит (pJIA) при деца >6 години, които не се повлияват от друга модифицираща заболяването терапия (DMARD) с поне един TNF инхибитор. Медикаментът действа на ранно ниво в имунната каскада, като модулира селективно Т-клетките за намаляване на възпалителния отговор. - AstraZeneca планува да съкрати 8000 работни места до 2014 година, което ще доведе до икономии от $1.9 милиарда. Съкращенията ще засегнат основно научно-изследователския персонал (около 3500 работни места). В същото време печалбите на компанията са се увеличили с 13%, като най-продавани медикаменти са: Crestor (rosuvastatin), Topol XL/Seloken (metoprolol), Symbicort (budesonide/formoterol), Seroquel (quetia-pine) и Arimidex (anastrozole). - Pfizer съкрати работата по 100 проекта за нови медикаменти, като в момента компанията разработва около 500 нови съединения. От тях, 70% са концентрирани в шест ключови области: онкология, обезболяване, възпаление, болест на Alzheimer, психози и диабет. Около 30 са новите разработки в онкологията, които включват PF-02341066 за лечение на недребноклетъчен рак на белите дробове и bosutinib – за хронична миелогенна левкемия. За болест на Alzheimer, Pfizer изследва 10 нови съединения, между които Dimebon (patrepirdine) и bapineuzumab, които преминават фаза 3 клинични проучвания. - MSD получи одобрение от Европейската комисия за Elonva (corifollitropin alfa) инжекционна форма, който се прилага за контролирана овариална стимулация в комбинация с GnRH антагонист за асистирана репродукция. Медикаментът е първия стимулант за развитие на яйчникови фоликули с продължително действие, поради което може да замести първите седем инжекции от прилаганите всекидневно препарати на рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (FSH). Положителното становище е базирано на резултати от фаза 3 клиничното проучване ENGAGE, което установи, че приложението на Elonva е свързано с 38.9% честота на бременност на цикъл, която е сходна с тази постигната с всекидневни инжекции на rFSH (38.1%). (ИТ)