Ниските дози Aspirin по време на бременност са безопасни за недоносените новородени01/03/2010
При недоносените новородени, чиито майки са приeмали нискодозиран Аspirin по време на бременността, няма неонатални или дългосрочни неблагоприятни ефекти и дори са наблюдавани по-малко поведенчески разстройства в детска възраст, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1). „Ниските дози Аspirin се толерират добре от фетуса и изглежда, че води до умерена редукция на прееклампсията, интраутеринната ретардация и преждевременното раждане, без да увеличава риска за кървене при новороденото,”според изследователите от Клиниката по неонатология към Rouen University във Франция. За определяне на ефекта на нискодозирания Аspirin (LDA) върху недоносените деца са били проследени за период от пет години общо 341 от 656 деца, родени преди 33 гестационна седмица. 21% от майките на тези деца са получавали LDA по време на бременността си поради плацентарна недостатъчност (интраутеринна ретардация на плода), артериална хипертония, бъбречни или автоимунни заболявания. Данните са получени от кохортното проучване EPIPAGE (Etude Epidemiologique des Petites Ages Gestationnels), оценяващо главно смъртността и мозъчните лезии (честота на церебрална парализа, разстройства на поведението и когнитивни нарушения) при малки за гестационната си възраст деца. Резултати: - Не е установена сигнификантна асоциация между приема на нискодозиран Аspirin и някой от следните показатели: мъртвораждане, неонатална смъртност, интравентрикуларни хеморагии или увреждания на бялото мозъчно вещество при новородените - Липсва разлика в честотата на церебрална парализа или в когнитивните способности - Установено е намаление, на границата на статистическата значимост, на скора за поведенчески проблеми (аOR, 0.44) и хиперактивност (aOR, 0.43) в групата на перинатална експозиция на нискодозиран Аspirin Аspirin преминава през плацентарната бариера. (ЗВ) Използван източник: 1. Marret S., Marchand L., Kaminski M. et al. Prenatal low-dose aspirin and neurobehavioral outcomes of children born very preterm. Pediatrics 2010; 125: e29 - e34 http://pediatrics.aappublications.org