Мобилни телефони и мозъчни тумори?01/03/2010
Употребата на клетъчни (мобилни) телефони е свързана със сигнификантен риск за мозъчни тумори, който е най-висок при децата, като колкото по-малко е детето, когато започне да използва такова устройство, толкова по-висок е рискът, според доклад, публикуван в Medscape (1). Авторите на доклада (www.radiationresearch.org/pdfs/reasons_us.pdf) препоръчват следните мерки за подобряване безопасността на клетъчните телефони: - отдалечаване на телефона на 15 cm от главата, като така експозицията на електромагнитна енергия може да бъде намалена 10 000 пъти - използване на жични слушалки (не безжични, като например Bluetooth) - използване на високоговорител или изпращане на текстови съобщения - телефонът да се държи далече от тялото, когато не се използва - избягване на употребата на телефона в движещи се кола, автобус или влак, както и в райони, отдалечени от излъчващи кули, тъй като във всички тези случаи се увеличава силата на излъчената от телефона радиация - изключване на устройството в периодите, когато не се използва - употреба на жичен телефон, когато това е възможно - избягване на използването на клетъчни телефони вътре в сградите, особено когато са със стоманена конструкция - тъй като децата са с повишен риск, те не трябва да спят с мобилен телефон в леглото или под възглавницата - най-добре е децата да не използват клетъчен телефон, освен при спешни случаи Приблизително 30 епидемиологични проучвания са се опитали да оценят евентуалната връзка между използването на клетъчни телефони и риска за тумори на мозъка (най-вече за неврином на слуховия нерв) и на слюнчените жлези. Резултатите са противоречиви, като изследвания, финансирани от независими от телекомуникационната индустрия източници, по-често установяват повишен риск за мозъчни тумори при експозиция над 10 години. Въпросът за безопасността на клетъчните телефони е трябвало да бъде разрешен от мултинационалния, финансиран от телекомуникационната индустрия проект Interphone, започнал преди почти 10 години. Въпреки че събирането на данни е приключило през 2004 година, резултатите все още не са публикувани. Няколко държави (Израел, Франция, Финландия, Великобритания) излязоха с предупреждения относно употребата на клетъчни телефони и препоръчват вземането на предпазни мерки, особено при децата. Във Франция предстои приемането на закон, забраняващ рекламирането на такива устройства, предназначени за деца под 12 години, както и продажбата на телефони за деца под шест години. Mобилните телефони се използват от около четири милиарда души в света. (ЗВ) За допълнителна информация: Продължителната и честа употреба на мобилни телефони. МД, май 2008 http://mbd.protos.bg Увеличават ли мобилните телефони риска от неврином на слуховия нерв? МД, ноември 2004 Използван източник: 1. Nelson R. Cell Phones and Brain Cancer -- Jury Still www.medscape.com