Хематурията и дизурията са непостоянни при децата с уролитиаза01/03/2010
При децата с уролитиаза невинаги рекурентната коремна болка (РКБ) се съпровожда от хематурия и дизурия, поради което тяхната липса не изключва необходимостта от диагностични образни изследвания на отделителната система, показаха резултатите от проучване в Италия, публикувани в списание Pediatrics (1). Възможността да се касае за уролитиаза трябва да се има предвид при деца с РКБ, които имат фамилна анамнеза за това заболяване и/или нечести болкови епизоди (</=4 дни/месец), дори и при липсата на симптоми като дизурия и хематурия, както и при по-малките деца, дори и когато болката не е с типичната латерална локализация, смятат авторите на изс ледването. В такива случаи, когато ултразвуковото изследване е отрицателно за бъбречни камъни, е препоръчително да се извършат поне два ехографски прегледа на бъбреците с интервал една до две години и три непоследователни изследвания за екскреторни нарушения на бъбреците. Компютърната томография е от полза в спешните отделения след отрицателен резултат от ехографията. Целта на изследването е да опише клиничната изява и особеностите на болковите пристъпи при 100 педиатрични пациенти с РКБ и уролитиаза. Честотата на предшестваща апендектомия при тях е била сравнена с тази при 270 контроли, а честотата на болковите пристъпи е съпоставена с тази при деца с функционална или органична гастроинтестинална РКБ. Резултати: - 53 пациенти (53%) са били без анамнеза за дизурия или макроскопска хематурия и само 35 болни (35%) са имали хематурия - 41 деца (41%) с РКБ са подложени на изследвания за уролитиаза единствено поради фамилна анамнеза за бъбречни камъни - 29 от пациентите (29%) са имали предишни хоспитализации поради коремна симптоматика - апендектомия е извършена при 16 пациенти (16%) и при четири контроли (1.5%) - при 69% от децата на възраст <8 години коремната болка е била дифузна или с централна локализация - пациентите с уролитиаза са имали средно четири до девет пъти по-рядко болкови пристъпи отколкото случаите с гастроинтестинална РКБ Ехография на коремни органи е осъществена при 37 пациенти два до 28 месеца преди диагностицирането на уролитиаза, като при изследването не са били установени бъбречни камъни. (ЗВ) Използван източник: 1. Polito C., La Manna A., Signoriello G. et al. Recurrent abdominal pain in childhood urolithiasis. Pediatrics 2009; 124: e1088-e1094 http://pediatrics.aappublications.org