Флавоноидът апигенин01/03/2010

Флавоноидът апигенин, съдържащ се в някои растения, потиска активността на системния лупус еритематодес (SLE), показаха резултатите от проучване при мишки, публикувани в списание Arthritis Research & Therapy (1).

In vitro апигенин инхибира дозозависимо отговора на интерферон гама към нуклеарните автоантигени и продукцията на IgG автоантитела. При млади мишки интраперитонеалното му приложение намалява продукцията и на интерлевкин-17.

Вероятно този ефект се дължи на промяна в регулацията на експресията на циклооксигеназа (COX-2) в лупусните Т, В и антиген-представящи клетки и последващата им апоптоза.

Апигенин е разпространен биофлавоноид – среща се в магданоз, лайка, мащерка, мента, босилек, целина, артишок.

Резултатите от изследването показват, че неговият прием при експериментални модели на SLE води до по-добри резултати – всички мишки в тази група са били живи до 48-52 седмица, докато леталните изходи при контролите, причинени от лупусен нефрит, са достигнали 20%.

Използван източник:

1.Kang H-K., Ecklund D., Liu M., Datta S. Apigenin, a non-mutagenic dietary flavonoid, suppresses lupus by inhibiting autoantigen presentation for expansion of autoreactive Th1 and Th17 cells. Arthritis Res Ther 2009, 11:R59http://arthritis-research.com