Everolimus подобрява преживяемостта при напреднал бъбречноклетъчен карцином


md 01/03/2010

Everolimus (Afinitor, Novartis)* е подходящ за първа линия терапия на напреднал бъбречноклетъчен карцином, който прогресира въпреки приложеното начално лечение с тирозин-киназни инхибитори като sunitinib (Sutent, Pfizer) и sorafenib (Nexavar, Bayer HealthCare). Everolimus е директен перорален инхибитор на протеина mTOR, който действа като централен регулатор на деленето и метаболизма на туморните клетки, както и в ангиогенезата. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.