Ефикасност на Sandostatin LAR при акромегалия01/03/2010
Sandostatin LAR е най-често предписваното и най-изследваното средство за медикаментозно лечение на акромегалия. Той има добре установен профил на ефективност, безопасност и поносимост, както и натрупан клиничен опит вече повече от 10 години. Като синтетичен аналог на соматостатина, Sandostatin LAR се свързва с рецепторите на този централномозъчен хормон и регулира секрецията на растежен хормон (GH), както и клетъчния растеж. Експресия на рецептори на соматостатина подтип sst2 се наблюдава при 96% от GH-секретиращите хипофизни тумори. Sandostatin LAR отговаря на всички терапевтични цели при лечение на акромегалия: - намаляване на размера на тумора (да се облекчи налягането върху зрителния нерв и околните области на мозъка) - понижаване на продукцията на GH и IGF-1 (да се редуцира тяхната концентрация до нормалните нива) - намаляване на тежестта на клиничните симптоми (да се запази нормалната функция на жлезата) Sandostatin LAR действа директно в туморната формация, намалявайки нейния размер (маса). Нивата на GH оказват най-голямо влияние върху смъртността при акромегалия. Пост терапевтични нива на GH <2.5 ng/ml подобряват (нормализират) преживяемостта при пациентите. Целта на терапията при акромегалия е да редуцира нивата на GH и IGF-1. Контролът на клиничните симптоми е важна терапевтична цел при акромегалия. В допълнение, Sandostatin LAR намалява значимо сърдечната честота, нормализира левокамерната маса, подобрява фракцията на изтласкване на лявата камера и повишава функционалния капацитет. Оctreotide с бавно освобождаване в продължение на 28 дни (Sandostatin LAR) постига контрол на GH и IGF-1, намалява размера на туморите GH-секретиращите тумори и подобрява контрола на симптомите на акромегалия. Octreotide LAR e стандарт на медикаментозно лечение и при пациенти с карциноидни тумори или с други гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори (GEP NETs)*, Sandostatin LAR постига контрол на симптомите, намалявайки секрецията на гастроинтестиналния хормон IGF-1. Изводи за клиничната практика Медикаментозно лечение на акромегалията със Sandostatin® LAR® на фирма Novartis постига: - при 68% от пациентите намаление на GH<2.5 ng/ml плюс нормализиране на IGF-1 - при 72% от пациентите намаление на GH<2.5 ng/ml - при 75% от пациентите нормализиране на IGF-1 - при 75% от пациентите редуциране на размера тумора с над 20% * GEP NETs представляват: карциноидни тумори с характеристики на карциноиден синдром - вазоактивни интестинални пептидни тумори (ВИП-оми) - глюкагономи - гастриноми (синдром на Zollinger-Ellison) - инсулиноми (оctreotide е показан за преоперативен контрол на хипогликемията, както и като поддържаща терапия) - GRF-оми (соматотропин-рилийзинг фактор секретиращи тумори) Основните симптоми при пациентите с GEP NETs включват: интензивна секреторна диария (над 12 профузни изхождания дневно), водеща до дехидратация и електролитен дисбаланс, астма-подобен диспнеичен синдром, зачервяване на лицето. Лечението със Sandostatin LAR постига намаление на честотата на диарията с 42%, оплакванията от затопляне и зачервяване на лицето – с 84%, стабилизиране на състоянието при някои пациенти, както и супресия с 50% на 5-HIAA. Sandostatin LAR - дългодействаща форма на octreotide acetate, e одобрен през 1997 за клинично приложение. Той притежава допълнителното предимство да се прилага веднъж месечно, като неговият профил на ефективност и безопасност е потвърден в над 600 клинични проучвания и повече от 10 години клинично приложение. Той се изследва и за приложение в онкологията (при напреднали панкреасни ендокринни тумори в комбинация с еverolimus (Afinitor).