Диагноза и лечение на остра белодробна емболия


md 01/03/2010

Диагностичният подход при пациенти със суспектна остра белодробна емболия се подобри вследствие на прилаганите комплексни мултидисциплинарни алгоритми, според обзорна статия, публикувана в списание Postgraduate Medical Journal (1). Въпреки това, при част от болните точната диагноза се поставя post mortem, което означава, че те не са получили необходимото им лечение. Други, поради неправилна суспекция, се подлагат […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.