Депо аналозите на соматостатина като първа линия терапия на акромегалия


md 01/03/2010

Пациенти с новодиагностицирана акромегалия, които имат сериозни придружаващи заболявания или отказват хирургично лечение, могат да бъдат лекувани дългосрочно с депо аналози на соматостатина, тъй като тези медикаменти имат добър профил на ефективност, безопасност и поносимост, показаха резултатите от петгодишно проспективно проучване в Италия, публикувани в Journal of Endocrinology & Metabolism (1). Първични крайни точки на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.