Депо аналозите на соматостатина като първа линия терапия на акромегалия01/03/2010
Пациенти с новодиагностицирана акромегалия, които имат сериозни придружаващи заболявания или отказват хирургично лечение, могат да бъдат лекувани дългосрочно с депо аналози на соматостатина, тъй като тези медикаменти имат добър профил на ефективност, безопасност и поносимост, показаха резултатите от петгодишно проспективно проучване в Италия, публикувани в Journal of Endocrinology & Metabolism (1). Първични крайни точки на проследяване са били: ниво на растежен хормон (GH) на гладно </=2.5 mcg/l, нормализиране на нивото на инсулиноподобния растежен фактор (IGF-1) за съответната възраст и намаляване на обема на хипофизния тумор. Вторични показатели са били: контрол на артериалната хипертония, аритмии, левокамерна хипертрофия, диастолна и систолна дисфункция, промени в липидния и глюкозния профил. В проучването са участвали 45 новодиагностицирани пациенти с акромегалия (27 мъже), на възраст 20-82 години, от които – 28 са получавали начална терапия с octreotide LAR (дългодействащо освобождаване) и 17 – с lanreotide. Резултати Лечението с депо аналози на соматостатина е постигнало: - контрол на нивото на GH при 100%, на IGF-1 – при 97.8% и на туморния растеж със средно 80% - значимо намаление на честотата на хипертонията (от 46.7 на 22.2%, р=0.027) - пълно отзвучаване на аритмиите (от изходна честота 17.8% намаление до 0, р=0.01) - редуциране на ЛК хипертрофия (от 82.2 на 42.2%, р<0.0001) - намаление на систолната (от 40.0 на 4.4%, р<0.0001) и на диастолната дисфункция (от 60.0 на 15.6%, р<0.0001) - редуциране на хипертриглицеридемията (40.0 на 4.4%, р<0.0001) Не е била регистрирана значима промяна в честотата на нарушения глюкозен толеранс (от 28.9 на 20.0, р=0.46) или на захарния диабет (22.4 на 31.1%, р=0.64). Лечението с депо аналози на соматостатина (SSA) може да постигне биохимичен контрол на акромегалията при много висок процент от пациентите, да намали чувствително размера на тумора, да подобри хипертонията, дислипидемията и сърдечната функция. Нито един пациент не е преустановил терапията си поради нежелани странични действия. В хода на лечението е бил поддържан стабилен глюкозен толеранс. Депо аналозите на соматостатина могат да бъдат прилагани дългосрочно като първа линия (начална) терапия при пациенти с акромегалия при наличие на индивидуални показания и предпочитания, е основният извод на италианските изследователи. (ДЯ) Използван източник: 1. Colao A., Auriemma R., Galdiero M. et al. Effects of initial therapy for five years with somatostatin analogs for acromegaly on growth hormone and insulin-like growth factor-1 levels, tumor shrinkage, and cardiovascular disease: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94 (10):3746-3756 http://jcem.endojournals.org