Четворна антибактериална резистентност на H. pylori в България01/03/2010
За първи път в европейска държава през последните пет години са установени щамове на H. pylori с четворна антибактериална резистентност както при лекувани, така и при нелекувани пациенти (1). Изследването е проведено през периода 2005-2008 година, като е обхванало 828 нелекувани възрастни пациенти, 124 лекувани възрастни пациенти и 105 нелекувани деца. Резистентност на Helicobacter pylori към metronidazole е установена при 26.5, 50.8 и 16.2% съответно в трите групи, към clarithromycin - при 18.4, 45.2 и 19%; към amoxicillin – при 1, 2.4 и 0%; към tetracycline – при 4.4, 10.6 и 1.9% и към ciprofloxacin - при 9, 14.5 и 5.8%. Tройна резистентност към оценените антибактериални средства е регистрирана при 13.6% от лекуваните възрастни, 3.5% от нелекуваните възрастни и 1% от нелекуваните деца. Пет щама на H. pylori са резистентни на amoxicillin, metronidazole и clarithromycin, а два щама са с четворна антибактериална резистентност. Резистентност към четири от петте изследвани антибактерилни средства е установена при 0.7% от нелекуваните и 1.8% от лекуваните възрастни. Нивото на мултилекарствена резистентност на H. pylori при лекуваните възрастни (15.4%) е по-високо отколкото при нелекуваните възрастни (4.2%, р=0.0001) и нелекуваните деца (1%, р=0.0001). Използван източник: 1. Boyanova L. Prevalence of multidrug-resistant Helicobacter pylori in Bulgaria J Med Microbiol 2009, 58: 930-935 http://jmm.sgmjournals.org