Brimonidine и невропротекция при глаукома и очна хипертензия


md 01/03/2010

Високоселективният алфа-2 агонист brimonidine tartrate (Luxfen)*, освен че намалява вътреочното налягане (ВОН), има невропротективно действие и добър профил на ефективност и поносимост, което го прави един от медикаментите на избор за лечение на глаукома и очна хипертензия, според обзорна статия, публикувана в списание Clinical Ophthalmology (1). Глаукомната оптична невропатия е проява на група от заболявания, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.