Baraclude е високо ефективен при пациенти с хронична HBV инфекция и напреднало чернодробно заболяване


md 01/03/2010

Дългосрочната терапия с нуклеозидния аналог entecavir (Baraclude, Bristol-Myers Squibb)* при пациенти с хронична хепатит В (HBV) вирусна инфекция, води до регресия на фиброзата и при случаи на цироза, според резултатите от първото проучване в „real-life” в клиничната практика, докладвани на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (Annual Meeting of the American […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.