Ароматазните инхибитори са по-добри от tamoxifen като адювантна хормонална терапия01/03/2010
Ароматазните инхибитори, използвани вместо tamoxifen, като адювантна хормонална тeрапия при постменопаузални жени с ранен стадий на карцином на гърдата с позитивни хормонални рецептори удължават значимо общата преживяемост с 22%, показаха резултатите от мета-анализи на данните от девет проучвания, публикувани през януари он-лайн на уеб страницата на списание Breast (1). Адювантната терапия с tamoxifen намалява рецидивите и удължава преживяемостта при жените с естроген-чувствителен карцином на гърдата. Въпреки това, някои от случаите развиват резистентност към лечението. Тamoxifen може да се прилага за максимално пет години като след този период от време продължава да има висок риск за рецидивиране на заболяването. Авторите са направили преглед на резултатите от девет рандомизирани клинични проучвания, обхванали 28 632 жени, в които са прилагани ароматазни инхибитори като алтернатива на tamoxifen в следните три режима: монотерапия (вместо tamoxifen), последователна терапия (преминаване от tamoxifen на ароматазен инхибитор) и удължена терапия (след проведена адювантна терапия с tamoxifen). Свободната от заболяване преживяемост е била значимо подобрена при монотерапия (HR 0.89, p=0.002) и последователна терапия (HR 0.72, p<0.00001) с ароматазен инхибитор. Липсва разлика в общата преживяемост при монотерапия (HR 0.94, p=0.39) или удължена терапия (HR 0.86, p=0.67), но преминаването от tamoxifen на ароматазен инхибитор е довело до значимо удължаване на общата преживяемост (HR 0.78, p=0.001). Използван източник: 1. Josefsson M., Leinster S. Aromatase inhibitors versus tamoxifen as adjuvant hormonal therapy for oestrogen sensitive early breast cancer in post-menopausal women: meta-analyses of monotherapy, sequenced therapy and extended therapy. Breast 2010 doi:10.1016/j.breast.2009.12.010