Започването на алкохолна употреба01/02/2010

Започването на алкохолна употреба на възраст под 15 години може да стимулира експресията на гени, които са свързани с развитието на алкохолна зависимост по-късно през живота, показаха резултатите от проучване на близнаци, публикувани в списание Alcoholism: Clinical & Experimental Research (1).

Юношите, които започват да консумират алкохол на възраст под 15 години, имат много по-голяма склонност да развият алкохолна зависимост (АЗ).

В проучването са участвали 6257 близнаци (монозиготни и дизиготни) от двата пола с фамилна предиспозиция към АЗ. Средната възраст, когато обичайно се започва консумацията на алкохол, е 16.2 години, но 22% от участниците са направили това на възраст под 14 години.

Случаите с анамнеза за алкохолен прием поне веднъж в месеца за период от шест месеца или по-дълго, както и с алкохолната интоксикация са били интервюирани за установяване на симптоми на АЗ.

Започването на алкохолна консумация на ранна възраст (особено под 13 години) повишава риска за развитието на АЗ при хората с генетична предиспозиция, е основният извод.

Използван източник:

1.Agrawal A., Sartor C., Lynskey M. et al. Evidence for an interaction between age at first drink and genetic influences on DSM-IV alcohol dependence symptoms. Alcohol Clin Exp Res 2009, http://www3.interscience.wiley.com/journal/118520059/home