Високодозираните форми амоксицилин/клавуланова киселина – нова възможност в антимикробната терапия01/02/2010

Все по-голям проблем през последното десетилетие е нарастващата резистентност към антибиотици на все повече микроорганизми, причиняващи най-честите и тежки инфекции в обществото.

Немалка част от проблема е и резистентността към повече от една група антибиотични препарати. За това дял има честата, безразборна и в някои случаи ненужна употреба на антибиотици. Проблемът нараства и поради все по-рядкото създаване на нови групи антибиотици.

В тази ситуация създаването на високодозирани форми на амоксицилин/клавуланова киселина (ВДАК) като Augmentin* SR 2000 mg/125 mg и Аугментин ES 600 mg/42.9 mg – 90 mg/4mg/kg дневна доза, дава възможност за все по-добро преодоляване на тези терапевтични проблеми и за профилактика на възможни рецидиви.

Особено важен е и доказаният нисък потенциал за развиване на резистентност към Aугментин на фона на все по-нарастващата резистентност към цефалоспорини и азитромицини.

Един от важните факти е отличният профил на безопасност на Aугментин, в сравнение с по-ниско дозираните форми на амоксицилин.

Съвременните препоръки на световни и европейски здравни институти сочат тези форми като средство на първи избор при амбулаторно емпирично лечение при остър среден отит (ОСО) при деца.

Заболяването е особено значимо, тъй като първи епизод възниква в 30-70% при деца под 1-годишна възраст. При 20% от тях рецидивира. ОСО е най-честата индикация за предписване на антибиотици при деца в Европа и най-честата причина за хирургична интервенция при деца.

Клиничната и бактериологична ефикасност на Aугментин при ОСО са изследвани в две проучвания:

– Dagan и сътр. при 521 деца с ОСО установяват трайна ерадикация на 98% от всички изолирани S. pneumoniae (1)

– Hobsman и сътр. при сравнително многоцентрово проучване на 730 деца установяват, че делът на клинично излекуваните или със значително клинично подобрение, с тотална бактериална ерадикация и липса на гноен секрет в средното ухо на 4-6 ден от лечението, е по-голям при приложение на ВДАК – 90 mg/6.4 mg/kg/дневно за 10 дни, в сравнение с азитромицин – 10 mg/kg през първи ден, 5 mg/kg дневно от 2-5 ден.

По отношение на всички изолирани патогени (S. pneumoniae, H. influenza, M. catarrhalis и S. pyogenes) бактериална ерадикация е постигната при 94% от лекуваните с Aугментин, в сравнение с 65% от пациентите на терапия с азитромицин.

Aугментин е високоефективен при:

– амбулаторно лечение на пневмонии и изострени хронични бронхити при възрастни и при терапия на възпаления на долните дихателни пътища при деца над тримесечна възраст

– бъбречни и други инфекции на уринарния тракт, поради факта, че амоксицилин се излъчва във високи концентрации в урината

– лечение на заболявания, причинени от Грам негативни бактерии – салмонелоза и шигелози

Aугментин широко се прилага при лечение на кожни и мекотъканни инфекции, причинени от стрептококи от група А и стафилококи.

Изводи за клиничната практика:

Високата ефективност и добрият профил на безопасност на Aугментин, както и по-малкото нежеланите странични реакции, го прави средство на първи избор при лечение на среднотежки и тежки бактериални инфекции, включително и на инфекции причинени от резистентни щамове. Прилагането на Aугментин днес намалява риска за създаване на нови резистентни щамове в бъдеще.

Д-р Надежда Иванова, педиатър

поликлиника „Младост“

* Augmentin на GlaxoSmithKlein е регистриран в България. Съдържа amoxicillin and clavulanic acid. Заедно са наречени co-amoxiclav. За допълнителна информация http://public.gsk.co.uk/products/augmentin

За допълнителна информация:

Augmentin Supplement. Int J Antimicrob Agents 2007, 30 (Suppl 2): 109-142 http://www.ijaaonline.com

Използван източник:

1. Degan R. The use of pharmacokinetic/pharmacodynamic principles to predict clinical outcome in paediatric acute otitis media. Int J Antimicrob Agents 2007, 30 (Suppl 2): 127-130