Целиакията увеличава риска за неврологични и психични заболявания01/02/2010

Мигрената и синдромът на карапалния тунел, както и психичните разстройства като депресия и психози, са чести при пациенти с целиакия (глутенова ентеропатия), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Моvement Disorders (1).

Атипични неврологичните симптоми се наблюдават при 6-10% от болните с глутенова ентеропатия. За разлика от предишни изследвания, според които церебеларната атаксия е най-често срещаното неврологично нарушение при целиакия, екипът от университета в Марбург, Германия установява това усложнение само при 6% от кохортата.

В настоящото проучване са включени 72 пациенти с хистологично доказана целиакия (средна възраст 51+/-15 години, средна продължителност на заболяването 8+/-11 години). Участниците са спазвали стриктна безглутенова диета. Всички са преминали неврологичен преглед при специалист.

Според изследователите, „неврологичните нарушения могат да се появят дори и при спазване на безглутенов хранителен режим”.

Анализът на резултатите показва:

– 35% имат нарушения в проводимостта за дълбоката сетивност, при 14% се наблюдава хипорефлексия

– 28% съобщават за проблеми с координацията, които са резултат на аферентна атаксия (26%), вестибуларна дисфункция (6%) и церебеларна атаксия (6%)

– 28% са с анамнеза за мигрена – мигренозните пристъпи значимо намаляват по честота и тежест след въвеждане на безглутенова диета

– 20% съобщават за синдром на карпалния тунел

– 14% са с дисфункция на пикочния мехур

– 6% са с анамнеза за епилепсия (генерализирани и фокални пристъпи) – ниската честота на епилепсията в проучването е изненадващ факт, тъй като изследователите са очаквали по-висока честота на заболяването

– единични случаи са с моторни нарушения като симптоми от страна на базалните ганглии, на пирамидните пътища, тикове, миоклонии

– 35% съобщават за психични нарушения като депресия, разстройства на личността, дори психози

Все още не са изяснени механизмите, които водят до неврологични увреждания при целиакия. До скоро се предполагаше, че дефицитът на витамини като фолиева киселина, витамин Е, биоптерин, е водещ в патгонезата на посочените нарушения, но заместителната терапия не води до повлияване на неврологичната симптоматика.

Според изследователите, „честотата на неврологичните усложнения при целиакия е изключително висока и не може да се приеме като случайна находка. Стриктната безглутенова диета повлиява благоприятно гастроинтестиналните симптоми, но не профилактира патологичните отклонения от страна на нервната система”. (КД)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg):

Целиакия – диагноза и терапия. МД 2008, юни

Глутеновата ентеропатия повишава риска за туберкулоза. МД 2007, юни

Повишен риск за чревна туберкулоза при пациенти с целиакия. МД 2007, май

Децата с целиакия са по-застрашени от диабет тип 1. МД 2007, февруари

При пациенти с хронични чернодробни заболявания, без ясна етиология, трябва да се мисли и за глутенова ентеропатия. МД 2005, декември

Серологични тестове може да заменят тънкочревната биопсия в диагностиката на целиакията. МД 2005, юни

Въвеждането на глутена – нито по-рано, нито по-късно. МД 2005, Юни

Използван източник:

1. Buerk К., Farecki M., Lamprecht G. et al. Neurological symptoms in patients with biopsy proven celiac disease. Mov Disord 2009; 24: 2358-2362 http://www.interscience.wiley.com