Ticagrelor – нова възможност за антитромбоцитна терапия при ACS


md 01/02/2010

Лeчението на пациентите с остър коронарен синдром (ACS) с антитромбоцитното средство ticagrelor* (Brilinta на AstraZeneca, наричана още „брилянтна”), което е все още в процес на изследване, води до сигнификантно намаление на честотата на миокарден инфаркт (МI), инсулт и сърдечносъдова смърт в сравнение с clopidogrel. Tова показаха резултатите от фаза 3 клиничното проучване Platelet Inhibition and […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.