Сравнение между ReSTOR дифракционни и еднофокусни вътреочни лещи01/02/2010

Имплантирането на трета генерация мултифокални вътреочни лещи AcrySof ReSTOR SN60D3 осигурява по-добро зрение на пациентите за близки, средни и далечни разстояния в сравнение с еднофокусните вътреочни лещи, показаха резултатите от проучванe, публикувани в списание British Journal of Ophthalmology (1).

С напредване на възрастта в естествената леща на окото се образуват мътнини, водещи до нарушено зрение и затруднения при четене, които нарушават качеството на живот на пациентите.

Катарактната хирургия с еднофокусни вътреочни лещи (IOL) подобрява зрителната острота, но еметропичните пациенти остават зависими от очила за близки и средни разстояния.

Мнозинството от пациентите с имплантирани SN60D3 не ползват очила за далече и близо и съобщават за наличие на слаби отблясъци и хало около светлинни източници. При този вид вътреочни лещи зрението за средни разстояния е по-ниско, отколкото при последващия модел асферична SN6AD3.

Пациентите с по-широки зеници имат известен дискомфорт за близки и средни дистанции в условията на по-слабо осветление, но този недостатък се усеща най- малко при новия асферичен дизайн на модел SN6AD3.

Целта на авторите на проучването е да докажат по-доброто качество на зрение при имплантиране на SN60D3 вътреочна леща и на двете очи. В изследването са включени 72 души на възраст до 70 години с операбилна двустранна катаракта, на които е направена екстракция с факоемулсификация и имплантация на SN60D3. Зрителната острота е проследена на първата седмица, първия месец и шест месеца след операцията.

Контролната група е от 51 души, които са проследявани до шест месеца след билатерално имплантиране на монофокални AcrySof интраокуларни лещи. Резултатите показват, че при новия модел лещи се постига значително по-добро функционално зрение и необходимостта от носене на очила рязко спада*.

Новите адипозирани дифрактивни лещи AcrySof® IQ ReSTOR® (www.acrysofrestor.com) на фирма Alcon осигуряват по-добра зрителна чувствителност за близки и средни разстояния при билатерално имплантиране (2). Това води до подобряване на качеството на живот и повишаване на ефективността на труда (отпада нуждата от очила). (ОИ)

* http://eyecenterstnikolay.com (Очен медицински център „Св. Николай Чудотворец”, Варна):

80% от хората с имплантирана леща AcrySof ReSTOR не се нуждаят от очила, след двуочна катарактна хирургия. AcrySof ReSTOR единствена засега осигурява най-висок процент независимост от очилата при всички извършени до момента клинични проучвания.

1. Аподизация – Използва се в астрономията и микроскопските технологии, а при AcrySof ReSTOR – за подобряване на дифрактивните свойства на лещите и най-доброто зрение с минимални изкривявания на образа.

2. Вградена разлика от + 4.00 диоптъра – В лещите AcrySof ReSTOR има вградена разлика за двата фокуса (образа) от + 4 диоптъра. Равнява се на +3.2 Д за очила. Това осигурява най-добро зрение за близо на 31 см. Технологията съчетава както рефрактивна, така и дифрактивна част, познати от оптичната наука, за постигане на най-добро зрение.

Ключово свойство на AcrySof ReSTOR – Дифрактивните стъпки намаляват по ширина и височина, от центъра към периферията, в степен от 1.3 до 0.2 микрона, с равномерно пречупване на светлината между двата фокуса.

Централните 3.6 мм на оптиката на AcrySof ReSTOR представляват серия от аподизирани дифрактивни стъпки, под формата на кръгове.

Вградените +4 диоптъра спомагат за:

– най-добро зрение за близо

– отлично се разграничават образите за близо и далеч, без смущение в средното разстояние

– намаляват се минимално смущенията в образите и не се нарушава оптималното зрение

Използвани източници:

1. Cionni R., Chang D., Donnenfeld E. et al. Clinical outcomes and functional visual performance: Comparison of the ReSTOR apodised diffractive intraocular lens to a monofocal control. Br J Ophthalmol. 2009; 93(9):1215-1219 http://www.bjo.com

2. Souza C., Muccioli C., Soriano E. et al. Visual performance of AcrySof ReSTOR apodized diffractive IOL: a prospective comparative trial. Am J Ophthalmol 2006; 141:827-32. http://www.ajo.com