Шизофрения – болестта се съюзява с егото…01/02/2010

Позитивни симптоми: делюзия (самозаблуда; егото създава точно такава ситуация, която би могла да оправдае собствените му чувства и състояния; егото е онеправдано – загубена идентичност, индивидуалност, сигурност или престиж, без да знае защо), халюцинации, алогично мислене (погрешно възприемане на реалността)

Негативни симптоми: ахедония (неспособност за изпитване на удоволствие); емоционална хладност, отчужденост или афективна изравненост, бедност на мисленето и речта, загуба на волята, апатия, липса на мотивация, социална изолация…

Шизофренията е заболяване, което обичайно се развива в късното юношество или при хората на млада възраст, като засяга един от 100 души (60% мъже). Наследственост се наблюдава при около 80% от случаите.

Симптоми като параноя, делюзии и слухови халюцинации са ключови за поставяне на диагнозата, но пациентите имат много по-ранни нарушения в когнитивните си способности, които водят до погрешно разбиране на околната среда и невъзможност за навигиране в живота.

Зрителният и слуховият сензорни дефицити могат да бъдат използвани като неврофизиологични биомаркери за диагностициране на началните стадии на когнитивна дисфункция при шизофренията, което да доведе до ранна интервенция и дори до превенция на пълното развитие на болестта, показаха резултатите от проучване, представени през декември на 48-ата годишна среща на American College of Neuropsychopharmacology (ACNP).

Според неговите автори, пациентите с шизофрения имат намалена способност да определят дали два тона са еднакви или различни, както и да разграничат тон от глас. Сходно, те не правят разлика между щастие и нещастие или между дружелюбност и сарказъм.

Изследвания с магнитно резонансно изобразяване са установили също така, че хората с шизофрения имат затруднение да събират отделните фрагменти от видяното заедно. Те не могат да обединяват отделните части, така че да видят цялата картина поради дефицит в ранното зрително възприятие.