Простагландинови аналози в лечението на глаукома01/02/2010

Простагландиновите аналози bimatoprost и travoprost могат да постигат допълнително намаляване на вътреочното налягане при пациенти с глаукома, при които предхождащата терапия с latanoprost не е довела до достатъчно ниско ниво, показаха резултатите от рандомизирано проучване, публикувани през януари в списание British Journal of Ophthalmology (1).

Travoprost и bimatoprost водят по-рядко и до конюнктивална хиперемия при болни с предхождаща терапия с latanoprost, като намалението на вътреочното налягане е проследявано за период от три месеца.

Основната цел на лечението на глаукома е да се осигури редукция на вътреочното налягане (ВОН). Простагландиновите аналози (PGA – bimatoprost, latanoprost и travoprost), прилагани еднократно, постигат значително намаление на ВОН и са предпочитана първа линия терапия на глаукома и очна хипертензия (OHT).

Целта на настоящото изследване е да оцени ефекта от смяната на монотерапията с latanoprost 0.005%, с bimatoprost 0.03% или съответно с travoprost 0.004% при случаи, при които налягането не е достатъчно ниско (ВОН е измервано един и три месеца след смяната на PGA).

Изходното средно вътреочно налягане при терапия с latanoprost е било сходно в двете групи. Проследяването е показало, че 22% от пациентите, преминали на лечение с bimatoprost, и 12% от тези на travoprost са постигнали редукция с най-малко 15% (р=0.033) в денонощното ВОН на първия и третия месец.

В края на третия месец, преминаването на лечение с bimatoprost или с travoprost е било свързано с допълнително значимо понижение на средното денонощно ВОН съответно с 2.1 mm Hg (11.0%) и 1.4 mm Hg (7.4%) в сравнение с предишната терапия с latanoprost (p=0.024).

Конюнктивална хиперемия е била наблюдавана при 3.1% от случаите на лечение с bimatoprost и при 1.5% от тези на travoprost (незначима разлика между двете групи). (ОИ)

Използван източник:

1. Kammer J., Katzman B., Ackeman S. et al. Efficacy and tolerability of bimatoprost versus travoprost in patients previously on latanoprost: a 3-month, randomised, masked-evaluator, multicentre study. Br J Ophthalmol 2010; 94:74-79 http://www.bjo.bmj.com/content/current