Периодът на боледуване при респираторни инфекции се скъсява с два дни01/02/2010
Доклад на независимата международна група учени Cochrane Collaboration добавя допълнителна тежест към нарастващата популярност в света на специалния екстракт EPs® 7630 (Umckalor®), който е популярен фитофармацевтичен лекарствен продукт, в лечението на остри инфекции на дихателните пътища (ИДП) (1). Анализирайки осем рандомизирани, двойно-слепи клинични проучвания, изследователите обобщават, че EPs® 7630 „може да е ефективен в облекчаване на остър бронхит при деца и възрастни,” а също така „може да е ефективен в облекчаване на симптомите на остър риносинузит и простуда при възрастни” води до ”по-бърза ремисия на симптомите” при пациентите. Острите респираторни инфекции са една от най-честите причини, за които пациентите търсят лекарска помощ и най-честата причина за отсъствие от училище и работа. Етиологията им е вирусна в над 90% от случаите и само 10% от ИДП се причиняват от бактерии. Общопрактикуващите лекари предпочитат прескрибция на антибиотици, за да „застраховат” себе си и пациентите си. „В ситуация на неправилна антибиотична употреба и увеличаваща се бактериална резистентност в световен мащаб, нуждата от алтернативно ефективно лечение е критична,” е заключението на авторите. За да оценят ефективността на екстракт EPs® 7630, изследователите анализират данните от осем проучвания с EPs® 7630 при остър бронхит, синузит и простуда с над 1750 пациенти, от които 46% са деца над една година. И децата и възрастните, страдащи от остър бронхит, показват облекчение в симптомите след прием на EPs® 7630. При остър риносинуит, EPs® 7630 „сигнификантно облекчава всички симптоми, включително главоболие и носна обструкция”. При простуда, най-честата инфекция на горни дихателни пътища, EPs® 7630 „сигнификантно скъсява периода на боледуване, респективно на отсъствието от работа”. Много добрата поносимост на EPs® 7630 също е потвърдена от учените на Cochrane Collaboration: „наличните данни от клинични проучвания, както и резултатите от пост-маркетинговите проучвания не показват повишен риск за сериозни странични реакции”. Всички изследвания, аналицирани от Cochrane Collaboration, са направени със специалния екстракт от Pelargonium sidoides (EPs® 7630, Umckalor®), произведен от немската компания Schwabe Pharmaceuticals. Този уникален екстракт е най-продаваното противопростудно лекарство в Германия за последните седем години и е регистрирани под различни търговски имена в над 40 страни по света. В България Umckalor® е на пазара от две години и вече се предпочита от българските лекари, които се убеждават в бързия ефект на продукта и помощта му при избягването на приема на антибиотици. Доц. Д-р Диляна Вичева, д.м. Катедра по УНГ болести Медицински Университет, Пловдив Използван източник: 1. Timmer A., Guenther J., Ruecker G., Motschall E., Antes G., Kern W. Pelargonium sidoides extract for acute respiratory tract infectiones. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3.Art. No.:CD006323.DOI: 10.1002/14651858.CD006323.pub2 www.cochrane.org/reviews